20.09.2016

Prihláste sa na predmety, ktoré vedú lídri z praxe

Centrum severoamerických štúdií ponúka študentom zapísať predmety, ktoré učia odborníci z firiem ako IBM, Lenovo, Dell, AT&T, O2, Seesame a iné. Neváhajte prihlásiť sa na jeden z piatich kurzov, kde minulý rok dosiahla spokojnosť absolventov úroveň 97%. V zimnom semestri ponúkame tieto predmety: Americká obchodná kultúra a etika, 100 rokov ekonomiky USA, Manažment medziľudských zručností – prípadové štúdie Lenovo, Ľudské zdroje v americkej praxi a Výzvy líderstva. Prihlásiť sa možno na stránke: http://cnas.euba.sk/prihlasovanie-na-predmety.

Tešíme sa na všetky prihlášky! Tím CNAS.

« späť