20.11.2015

Prieskum názorov doktorandov na predmet/učiteľa

Doktorandi, opäť máte  možnosť vyjadriť  svoj názor na  kvalitu pedagogického procesu na Ekonomickej univerzite v Bratislave, preto ju využite  v plnej miere a zapojte sa do prieskumu.
Anketa je anonymná. Manuál k ankete – pdf. nájdete v AIS (v časti Postupy - Pre študentov –  Evidencia štúdia -  ods.10).

Prípadne otázky a problémy adresujte na e-mail kvalita@euba.sk

« späť