16.09.2015

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2015/2016.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2015 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2015/2016. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

« späť