21.04.2017

Pozvánka na verejné prerokovanie dokumentu Učiace sa Slovensko

Pozývame Vás na diskusiu k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“. Podujatie sa koná v pondelok 24. apríla 2017 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

Diskutovať sa bude o zámeroch programu „Učiace sa Slovensko“ v oblasti regionálneho, ako aj vysokého školstva. Na stretnutí bude prítomný minister školstva, ako aj experti, ktorí sa podieľali na príprave tohto dokumentu.

Viac info nájdete v priloženej pozvánke. 

Tešíme sa na Vašu účasť.  

Pozvánka na verejné prerokovanie dokumentu Učiace sa Slovensko

« späť