13.01.2015

PRÜFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH INTERNATIONAL

FAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV EU V BRATISLAVE organizuje a ponúka od letného semestra akademického roku 2014/2015 jednosemestrálny prípravný kurz na medzinárodne uznávanú skúšku z hospodárskej nemčiny PWD PRÜFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH INTERNATIONAL 

Výučba v kurze bude prebiehať 2x týždenne s nemeckým lektorom a vyučujúcim z Katedry jazykovedy a translatológie FAJ. Celková výmera kurzu je 90 hodín. Kurz začne 16.02.2015.

Písomná a ústna skúška bude koncom mája 2015 na EU v spolupráci s DSIHK (Nemecko-slovenská obchodná a priemyselná komora). Za skúšku sa platí osobitne. Skúšať budú renomovaní odborníci z hospodárskej praxe a učitelia FAJ. Certifikát má platnosť vo všetkých krajinách EÚ.

Prihlásiť sa môžu študenti s dobrými znalosťami nemeckého jazyka B2/C1 alebo adekvátnou skúškou.

Poplatok za celý kurz je 130.- EUR

Upozornenie: Kurz sa otvorí pri minimálnom počte 15 účastníkov. Pri svojvoľnom odstúpení z kurzu, poplatok nevraciame späť!!!

Kontaktné osoby sú : mail@christian-ahlrep.de
                                  danusa.liskova@euba.sk
                                  renata.mencerova@euba.sk

Intensivkurs zur Vorbereitung auf die Prüfung Wirtschaftsdeutsch International

Zeitraum: 16.02.2015 – 13.05.2015
Unterricht: montags und mittwochs von 17.00 – 19.15 Uhr
Preis: 130,00 Euro
Voraussetzung: sehr gute Deutschkenntnisse auf B2/ C1

Informationen:  mail@christian-ahlrep.de
                         danusa.liskova@euba.sk
                         renata.mencerova@euba.sk

« späť