17.09.2015

Jednoročný štipendijný program pre študentov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy pre akademický rok 2016/17

Absolventi z Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska, Ruska, Srbska, Slovenska a Ukrajiny, môžu požiadať o jednoročný štipendijný program prostredníctvom BAYHOST. Ďalšie informácie možete nájsť na webových stránkach BAYHOST - www.bayhost. a  http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html 

Termín pre podanie prihlášok je do 1. decembra 2015.

« späť