24.03.2015

Štipendiá na štúdium v  zahraničí

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave vás srdečne pozývajú na informačný seminár.

Vítaní sú študenti, doktorandi všetkých ročníkov interného i externého štúdia ako aj VŠ učitelia a výskumní pracovníci Ekonomickej univerzity.

Prezentované budú aktuálne uzávierky výziev štipendijných programov do krajín Európy, Ázie, Latinskej i Severnej Ameriky a Austrálie, ktoré SAIA, n. o., priamo administruje.

Ako získať štipendium na študijný/výskumný pobyt v zahraničí na krátkodobé pobyty (1 až 2 mesiace), študijné/výskumné pobyty (1 až 2 semestre) alebo celé postgraduálne/doktorandské štúdium sa dozviete 15.4.2015 o 12:30 hod. v miestnosti B108 Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Zároveň budú prezentované aj rady a tipy, aké podkladové materiály sa požadujú k žiadostiam o štipendium, na čo sa zamerať, akým najčastejším chybám sa vyhnúť, výška štipendií do jednotlivých krajín a ďalšie užitočné informácie.

Tešíme sa na vašu účasť a otázky!

SAIA, n. o.

« späť