08.03.2016

Helpdesk CIT

Centrum informačných technológií Ekonomickej univerzity v Bratislave dnes spustilo novú službu pre centrálne nahlasovanie všetkých požiadaviek týkajúcich sa výpočtovej techniky. Počnúc dnešným dňom budú požiadavky na služby CIT riešené a spravované centrálnym systémom podpory Helpdesk.

Odkaz na Helpdesk CIT je Vám k dispozícii na hlavnej stránke univerzity alebo priamo na adrese http://helpdesk.euba.sk/

Pre nahlásenie požiadavky stačí kliknúť „Vytvoriť nový tiket“. Automaticky sa otvorí formulár, v ktorom jednoduchým výberom špecifikujete svoju požiadavku. O riešení požiadavky budete informovaní emailom, prípadne si stav riešenia môžete kedykoľvek skontrolovať  kliknutím na odkaz „Kontrola stavu tiketu“.

V prípade, že sa Vaša požiadavka nenachádza v zozname na formulári, nahláste ju ako všeobecný problém s počítačom alebo napíšte požiadavku emailom na adresu helpdesk@euba.sk.

Ak je Vaša požiadavka vysoko urgentná, volajte priamo na pracovisko helpdesku na klapku 5555 a nahláste požiadavku operátorke. Prosím, aby ste túto možnosť využívali naozaj len v prípade mimoriadnej udalosti.

Dúfam, že nová služba prispeje k rýchlejšiemu a lepšiemu riešeniu potrieb všetkých pracovníkov Ekonomickej univerzity v Bratislave a tým aj k zefektívneniu práce na všetkých pracoviskách.

Ing. Marián Križovenský
riaditeľ CIT

« späť