27.03.2017

Grantový program Študenti do sveta opäť otvorený!

Nadácia Tatra banky aj v tomto roku otvorila Grantový program Študenti do sveta. Má ambíciu podporiť našich najlepších študentov v získavaní skúseností na zahraničných školách a v ich uplatňovaní na Slovensku. V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty do výšky 5 000 EUR na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi, letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí. Projekty Nadácia prijíma v elektronickej podobe do utorka 18. apríla 2017. Viac informácií, kritériá programu aj elektronický formulár nájdete na stránke http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/studenti-do-sveta/

Študentom, žiadateľom o granty, samozrejme, poskytneme individuálne konzultácie osobne, telefonicky alebo emailom. Veľmi oceníme Vašu ochotu a spoluprácu pri šírení informácií o otvorenom grantovom programe pre študentov.

« späť