13.03.2015

Francúzsky diplom Master Etudes européennes Université Lorrain v Nancy

Študenti 1. stupňa Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí ovládajú francúzsky jazyk, majú možnosť od 1. 9. 2015,  okrem slovenského inžinierskeho diplomu, získať aj francúzsky diplom Master Etudes européennes (M1) Université Lorrain v Nancy vo Francúzsku.

Podmienkou je zápis na študijný program druhého stupňa štúdia  vo francúzskom jazyku Ekonomickej univerzity v Bratislave Management de la vente.  Prihlášky na študijný program Management de la vente treba podať elektronicky do 15. 4. 2015 cez AIS  a v papierovej forme na Ústav medzinárodných vzťahov (budova V2, č. dv. E9.15, 9. posch.)

Pokyny na vypĺňanie elektronickej prihlášky cez AIS nájdete na:  https://e-prihlaska.euba.sk

« späť