12.04.2016

FÓRUM POHĽADY NA SÚČASNÉ ŠPANIELSKO IV

Sekcia španielčiny Katedry románskych a slovanských jazykov Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci so sekciou španielčiny Katedry romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod patronátom Veľvyslanectva Španielskeho kráľovstva a Cervantesovho inštitútu v Bratislave pripravili už štvrtý ročník fóra Pohľady na súčasné Španielsko.

 

Čas a miesto konania: 19. apríla 2016, Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave, Spoločenská miestnosť V1.

 

Program:

9.00-9.30: Otvorenie fóra. Príhovor predstaviteľov Španielskeho veľvyslanectva v Bratislave, Cervantesovho inštitútu, Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave a Filozofickej fakulty UK v Bratislave

 

9.30-9.45: Prestávka

 

I. BLOK: Španielsko-slovenské vzťahy v politickej oblasti

Vystúpia: Juan Pablo García Andújar, druhý tajomník Veľvyslanectva Španielska na Slovensku, a Ján Škoda, exveľvyslanec Slovenska v Španielsku

 

11.00-11.20: Prestávka

 

II. BLOK: Španielsko-slovenské vzťahy v ekonomickej oblasti

Vystúpia: predstaviteľ Obchodnej a ekonomickej kancelárie Španielskeho veľvyslanectva, Jordi Sánchez (VICENTE TORNS), Carlos Baylín (OHL ZS), Toni Farguell (FARGUELL Nitra, s.r.o.).

 

12.45-13.45: Obed

 

III. BLOK: Španielsko-slovenské vzťahy v kultúrnej oblasti (jazyk, literatúra, preklad)

Vystúpia: Valeria Kovachova Rivera de Rosales (prekladateľka a vydavateľka), Eva Palkovičová (prekladateľka a vysokoškolská učiteľka), Jana Lenghardtová (hispanistka, čestná predsedníčka SLAUŠ)

 

15.00-15.20: Prestávka

 

IV. BLOK: Španielsko-slovenské vzťahy zo študentskej perspektívy


Vystúpia:

Za Fakultu aplikovaných jazykov EU v Bratislave

Miroslava Darnadiová:                       Španielsko-slovenské vzťahy v oblasti cestovného ruchu

(Relaciones turísticas entre España y Eslovaquia)

Federica Fini, Andrej Kiner:    História španielskych bilingválnych gymnázií na Slovensku

Historia de los institutos bilingües españoles en Eslovaquia.

Andrea Bielová:                      Španielsko-slovenské obchodné vzťahy

Relaciones comerciales entre España y Eslovaquia.

Študentky 4. ročníka: „Život tých druhých” (“La vida de los otros”)

 

16.10-16.30: Prestávka

 

Za Filozofickú fakultu UK v Bratislave

Študentská divadelná skupina Teatro EsPánico uvedie hru A Tar (na základe hry Fando y Lis Fernanda Arrabala).

 

17.30: Záver

Organizačný výbor: Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD., Mgr. Jana Paľková, PhD., doc. PhDr. Paulína Šišmišová, CSc., PhDr. Eva Palkovičová, PhD., Mgr. Cristina Simón Alegre.

 

 

 

 

 

« späť