08.04.2015

Erasmus+ zahraničná stáž pre študentov – leto 2015

Posledná možnosť prihlásiť sa na letnú stáž. Počet miest je limitovaný!
Vhodné iba pre záujemcov so štatútom študenta počas celého obdobia stáže. Minimálna dĺžka stáže – 2 mesiace.

Kontakt pre viac informácií:
Ing. Ivana Vyskočová
Oddelenie medzinárodnej mobility
3. posch. E3.12
ivana.vyskocova@euba.sk
02/6729 5362

« späť