30.06.2016

Erasmus+ mobilita pre študentov 3. stupňa štúdia

V rámci implementácie projektu Erasmus+ Spolupráca s 3. krajinami 2015 je možnosť absolvovať v akademickom roku 2016/17 študijný pobyt na nasledovných partnerských univerzitách:

 

-          University of Elbasan, Albánsko

-          University Donja Gorica, Čierna Hora

-          University of Montenegro, Čierna Hora

-          Royal Institute of Management, Bután

 

Študijné pobyty sú určené pre  interných doktorandov  Ekonomickej univerzity v Bratislave po dizertačnej skúške.  Primárnou náplňou študentov počas študijného pobytu bude práca na ich dizertačnom výskume. Dĺžka pobytu je 4 kalendárne mesiace.

 

Prosíme záujemcov, aby svoj záujem vyjadrili  v termíne do 31.8.2016 emailom na adrese:  coopthird2015@gmail.com

 

Viac informácií o projekte je dostupných na web stránke projektu: http://coopthird2015.wix.com/erasmus-plus

 

prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD.

Koordinátorka projektu

« späť