09.03.2015

Prihlasovanie na DPŠ súbežné 2015/2016

Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje súčasným študentom 3. ročníka všetkých fakúlt EU v Bratislave, že sa môžu prihlásiť na doplňujúce pedagogické štúdium – súbežné (DPŠ). Štúdium trvá 4 semestre so začiatkom od zimného semestra akademického roku 2015/2016.

Poplatok za štúdium je 50 €/semester. Každý študujúci dostane počas štúdia zdarma študijnú literatúru pre všetky predmety v rámci DPŠ. Súčasťou štúdia je aj absolvovanie pedagogickej praxe na fakultných stredných školách v Bratislave.

Prihlásenie je možné buď elektronicky zaslaním prihlášky na viktoria.cerepkaiova@euba.sk, alebo osobne na sekretariáte katedry (p. Viktória Čerepkaiová, 4C23).

Prihlásení uchádzači budú následne informovaní o presnom termíne zápisu, ktorý bude približne v polovici júna.

Prihlásiť sa môžete do 24. 4. 2015

« späť