05.05.2015

Študentská anketa 2014/2015 – letný semester

Milé študentky a študenti,

v termíne do 3. maja do 15.septembra  2015 je tu pre Vás sprístupnená študentská anketa v ktorej môžete vyjadriť svoje názory, napísať Vaše postrehy a pohľady na predmet a na učiteľov.

Anketa je anonymná. Jej výsledky budú použité na vyhodnotenie Vašich postrehov a názorov s cieľom skvalitniť tak učebný proces pre Vás. Len aktívnym prístupom k vyplneniu anketového formuláru môžete prispieť k náprave vecí, ktoré Vás znepokojujú a ktorých odstránenie je v záujme nás všetkých.

Pri vyplňovaní ankety postupujte v súlade s manuálom, ktorý je dostupný v AIS - časť „Postupy pre študentov“.

Prípadné otázky konzultujte na mailovej adrese kvalita @euba.sk

« späť