27.04.2015

Anketa F6 – VVD1 „Prieskum názorov študentov na študijný program “(3 stupeň štúdia).

Doktorandi,

v termíne od 15. apríla 2015 do 30.mája 2015 opäť spúšťame prostredníctvom AIS on-line anketu F6 – VVD1 „Prieskum názorov študentov na študijný program “(3 stupeň štúdia).
Obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri získavaní hodnoverných a pravdivých údajov z Vášho pohľadu na daný študijný program. Výsledky ankety v zimnom semestri 2014/2015 nemožno použiť ako podklad pre prijímanie účinných opatrení na realizáciu zmien v obsahovom zameraní študijných programov z úrovne garanta študijného programu, vedenia príslušnej fakulty a vedenia univerzity. Doktorandi, využite možnosť zapojiť sa do ankety, aby sme dosiahli relevantné výsledky s ktorými sa dá ďalej pracovať.
Anketa je anonymná. Manuál k ankete – pdf. nájdete v AIS (v časti Postupy - Pre študentov – Evidencia štúdia - ods.10).

Prípadne otázky a problémy adresujte na e-mail kvalita@euba.sk

« späť