28.10.2015

Študentský workshop Ace the Case

Ace the Case je dvojdňový workshop pre študentov v anglickom jazyku. Príďte a využite príležitosť zlepšiť svoje analytické a prezentačné schopnosti! Môžete sa naučiť, ako plánovať, písať a rozobrať odborné prípadové štúdie tak, aby ste boli úspešní v študijnej aj profesionálnej oblasti.

Počas prvého dňa bude vysvetlený správny prístup k riešeniu prípadových štúdií, ako aj základy správneho prezentovania. Následne budú študenti pracovať v tímoch na konkrétnej prípadovej štúdii.

Počas druhého dňa tímy odprezentujú svoje riešenia porote. Tá bude zložená z KPMG manažérov, ktorí dajú tímom spätnú väzbu. Študenti tak získajú cennú príležitosť porozprávať sa s odborníkmi z KPMG aj o ich práci a skúsenostiach. Víťazný tím bude ocenený.

Kedy?

19 – 20. november 2015 (štvrtok a piatok)

• KPMG Konferenčné centrum v Bratislave

Registrácia:

Ak máte záujem zúčastniť sa, pošlite prosím email a pripojte nasledovné údaje:

• Meno a priezvisko

• Názov fakulty a univerzity

• Ročník štúdia

• Kontaktné údaje

• Pár slov o tom, prečo by ste sa chceli zúčastniť

Email pošlite na adresu hr@kpmg.sk (predmet správy „ATC 2015“) najneskôr do 16.novembra 2015.
« späť