Oznamy pre študentov

Zaži praktickú stáž v spoločnosti Internationaler Bund, neváhaj a prihlás sa do 30. októbra.

Chceš získať skúsenosti zo zahraničia? Teraz máš možnosť stážovať v prestížnej firme Internacionaler Bund (vhodné pre študentov aj absolventov)

Aktualizácia rozvrhu denného a externého štúdia na ZS 2017/2018

Rozvrh na zimný semester akademického roka 2017/2018 pre denné štúdium bol aktualizovaný. Je k dispozícii na stránke: http://euba.sk/studenti/rozvrh-vyucby.

Dvojsemestrálny prípravný kurz z hospodárskej nemčiny PWD PRÜFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH INTERNATIONAL

FAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV (FAJ) EU V BRATISLAVE organizuje a ponúka od zimného semestra akademického roku 2017/2018 dvojsemestrálny prípravný kurz na medzinárodne uznávanú skúšku z hospodárskej nemčiny PWD PRÜFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH INTERNATIONAL

Štipendiá do celého sveta na univerzitu podľa vlastného výberu

Národný štipendijný program

Prihláste sa na predmety, ktoré vedú lídri z praxe – LS 2017/2018

Centrum severoamerických štúdií ponúka študentom v LS 2017/18 predmety, ktoré učia odborníci z firiem ako Dell, IBM, AT&T, UBER, AmCham, Pontis a iné.

Prihlás sa na predmet Corporate Responsibility (CR) in the Practice

Fakulta podnikového manažmentu ponúka pre všetkých študentov v ZS 2017/2018 celouniverzitný akreditovaný predmet Corporate Responsibility (CR) in the Practice.

Prihláste sa na predmety, ktoré vedú lídri z praxe

Centrum severoamerických štúdií ponúka študentom v ZS 2017/18 predmety, ktoré učia odborníci z firiem ako AT&T, AmCham , O2, Adient, Seesame, TPA, IBM, Lenovo, DELL, Amazon, PwC a iné

Štúdium na prestížnych partnerských univerzitách pre študentov 2. a 3. stupňa

Milí študenti, neváhajte a prihláste sa na študijný pobyt na jednu z prestížnych partnerských univerzít.

2. ročník letnej školy: EDGE International Summer School

Vážení študenti, Ekonomická univerzita v Bratislave pripravuje v spolupráci s Inštitútom politických vied Sciences Po a Univerzitou v Liège 2. ročník letnej školy: EDGE International Summer School na tému „Green (R)evolution“, ktorá sa bude konať 10. – 15. septembra 2017 v Bratislave.

Prihlasovanie na mobility v rámci štipendijného programu CEEPUS pre akademický rok 2017/201

Ceepus