Kontaktné údaje na Ekonomickú univerzitu v Bratislave

Poštová adresa

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Telefonický kontakt

Telefónny zoznam
tel: +421 2 6729 1111 (ústredňa 1)
tel: +421 2 6729 5111 (ústredňa 2)

 

E-mail

Public relations: komunikacia@euba.sk
Povolenia k inzercii: komunikacia@euba.sk
 

Identifikačné údaje

IČO: 00 399 957
IČDPH: SK2020879245
DIČ: 2020879245

770капитал отзывы 770 capital 770Capital 770capital отзывы 770 капитал 770 Capital 770Capital 770 Капитал 770 Capital отзывы 770Капитал