Letné a zimné školy v zahraničí


Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave) poskytuje študentom pestrú paletu aktivít aj nad rámec štúdia vymedzeného v študijných plánoch. Spomedzi rôznych extrakurikulárnych aktivít sú pre študentov osobitne prínosné medzinárodne letné a zimné školy a intenzívne kurzy. EU v Bratislave vysiela študentov do zahraničia na letné školy  a zároveň organizuje medzinárodné letné školy na Slovensku. 

University of Indonesia Credit Earning Program for Students

INSEEC Chambery Summer School         Application Form Summer School 2017

International Summer School Armenia 

Summer University Warsaw

Hague Summer School

Corvinus Summer School 2017

Bar-Ilan University, Israel: International Summer Program 2017: Identity-Based Conflict Resolution 

Summer School Toronto Business Academy

Hochschule Osnabrück

International Summer programme at Rennes School of Business

AACSB-accredited ZSEM in the heart of Croatia

International Summer School 2017 - EM Strasbourg Business School

ISM Summer University in the Baltics 2017: registration open

Ljubljana Summer School

Summer Univerzity Namibia 2017

Jönköping University

Shanghai Summer Program

The ISG International Business School: Luxury Summer Programme

ESCP European Summer Programmes

18th Summer Course “European System of Human Rights Protection”