" /> Ekonomická univerzita v Bratislave

Letné školy organizované EU v BA

Letné školy organizované na kampuse univerzity poskytujú študentom možnosť nadobudnúť cenné skúsenosti s prácou v medzinárodných tímoch, rozvíjať svoje komunikačné a prezentačné zručnosti v angličtine a pracovať na reálnych projektoch poskytovaných medzinárodnými korporáciami. Vyberte si z ponuky letných škôl, ktorá sa priebežne aktualizuje alebo kontaktujte priamo koordinátora letných škôl - Mgr. Gabriela Pleschová, MSc., PhD. na  gabriela.pleschova@euba.sk

.

Ponuka konkrétnych letných a zimných škôl sa priebežne aktualizuje:

International Business Consulting Program 2017

Doing Business in Central and Eastern Europe 2016