" /> Ekonomická univerzita v Bratislave

Mgr. Jana Kucharová PhD.

KUCHAROVÁ Jana, Mgr. PhD. Fakulta aplikovaných jazykov
Katedra nemeckého jazyka

Funkcia: odborný asistent
Miestnosť:
Telefón:
E-mail: jana.kucharova@euba.sk

Oznamy:

ad

Životopis:

ad

Výskumné zameranie za posledných 5 rokov

Kľúčové oblasti výskumu:

ad

Výstupy výskumu

Publikácie:

ad

Participácia na projektoch:

ad

Kvalifikácie

Absolvované vysokoškolské štúdium 2. Stupňa:

ad

Ďalšia nadobudnutá kvalifikácia (PhD., habilitácie, inaugurácie, resp. ďalšie):

ad

Profesionálne záujmy/spolupráca s ekonomickou praxou

Členstvo v riadiacich orgánoch podnikov, v odborných komorách, poradných orgánoch vlády, či iných skupinách aktívnych v ekonomickej praxi:

ad

Úspech/Ocenenia

Odborné ocenenia:

ad