" /> Ekonomická univerzita v Bratislave

Ing. Roman Klimko PhD.

KLIMKO Roman, Ing. PhD. Národohospodárska fakulta
Katedra sociálneho rozvoja a práce

Funkcia: odborný asistent
Miestnosť: 4B56
Telefón: 02/672 91 426
E-mail: roman.klimko@euba.sk

Oznamy:

-

Životopis:

 -

Výskumné zameranie za posledných 5 rokov

Kľúčové oblasti výskumu:

Výstupy výskumu

Publikácie:

-

Participácia na projektoch:

Kvalifikácie

Absolvované vysokoškolské štúdium 2. Stupňa:

Ďalšia nadobudnutá kvalifikácia (PhD., habilitácie, inaugurácie, resp. ďalšie):

Profesionálne záujmy/spolupráca s ekonomickou praxou

Členstvo v riadiacich orgánoch podnikov, v odborných komorách, poradných orgánoch vlády, či iných skupinách aktívnych v ekonomickej praxi:

Úspech/Ocenenia

Odborné ocenenia: