" /> Ekonomická univerzita v Bratislave

Juraj Stern prof. Ing. PhD.

STERN Juraj, prof. Ing. PhD. Fakulta podnikového manažmentu
Katedra manažmentu výroby a logistiky

Funkcia:
Miestnosť:
Telefón:
E-mail: juraj.stern@euba.sk

Oznamy:

.

Životopis:

.

Výskumné zameranie za posledných 5 rokov

Kľúčové oblasti výskumu:

.

Výstupy výskumu

Publikácie:

.

Participácia na projektoch:

.

Kvalifikácie

Absolvované vysokoškolské štúdium 2. Stupňa:

.

Ďalšia nadobudnutá kvalifikácia (PhD., habilitácie, inaugurácie, resp. ďalšie):

.

Profesionálne záujmy/spolupráca s ekonomickou praxou

Členstvo v riadiacich orgánoch podnikov, v odborných komorách, poradných orgánoch vlády, či iných skupinách aktívnych v ekonomickej praxi:

.

Úspech/Ocenenia

Odborné ocenenia:

.