" /> Ekonomická univerzita v Bratislave

Pavol Molnár doc. Ing. CSc.

MOLNÁR Pavol, doc. Ing. CSc. Fakulta podnikového manažmentu
Katedra manažmentu výroby a logistiky

Funkcia:
Miestnosť:
Telefón:
E-mail:

Oznamy:

Životopis:

Výskumné zameranie za posledných 5 rokov

Kľúčové oblasti výskumu:

Výstupy výskumu

Publikácie:

Participácia na projektoch:

Kvalifikácie

Absolvované vysokoškolské štúdium 2. Stupňa:

Ďalšia nadobudnutá kvalifikácia (PhD., habilitácie, inaugurácie, resp. ďalšie):

Profesionálne záujmy/spolupráca s ekonomickou praxou

Členstvo v riadiacich orgánoch podnikov, v odborných komorách, poradných orgánoch vlády, či iných skupinách aktívnych v ekonomickej praxi:

Úspech/Ocenenia

Odborné ocenenia:

Konzultačné hodiny

Vyučované predmety

Garantované predmety

Garantované programy