" /> Ekonomická univerzita v Bratislave

Magdaléna Přívarová prof. Ing. CSc.

PŘÍVAROVÁ Magdaléna, prof. Ing. CSc. Národohospodárska fakulta
Katedra ekonomickej teórie

Funkcia:
Miestnosť:
Telefón:
E-mail:

Oznamy:

Životopis:

Výskumné zameranie za posledných 5 rokov

Kľúčové oblasti výskumu:

Výstupy výskumu

Publikácie:

Participácia na projektoch:

Kvalifikácie

Absolvované vysokoškolské štúdium 2. Stupňa:

Ďalšia nadobudnutá kvalifikácia (PhD., habilitácie, inaugurácie, resp. ďalšie):

Profesionálne záujmy/spolupráca s ekonomickou praxou

Členstvo v riadiacich orgánoch podnikov, v odborných komorách, poradných orgánoch vlády, či iných skupinách aktívnych v ekonomickej praxi:

Úspech/Ocenenia

Odborné ocenenia: